PN-EN ISO 16757-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Struktury danych do elektronicznych katalogów wyrobów dla systemów instalacyjnych budynku -- Część 1: Koncepcje, architektura i model

Zakres

Podstawowym celem ISO 16757 jest dostarczanie struktur danych do elektronicznych katalogów wyrobów, aby automatycznie przesyłać dane o wyrobach budowlanych do modeli aplikacji systemów instalacji budynku. Obejmuje metamodel do specyfikacji klas wyrobów i ich właściwości oraz metamodel dla danych o wyrobach wymienianych w katalogach wyrobów. Dane o wyrobach powinny odpowiadać specyfikacjom dla ich odpowiednich grup.
Seria norm obejmuje dwa obszary:
— Podstawowe koncepcje, tj. modele konceptualne, języki, przedstawienia geometryczne i schematy XML dla wymiany danych są zawarte w częściach konceptualnych normy (części o numerze jednocyfrowym);
— korzystając z tych zasobów, części treściowe niniejszej Norm Międzynarodowej definiują dla poszczególnych grup wyrobów do systemów instalacji budynku modele do opisu i wymiany produktów.
Niniejsza część ISO 16757-1:2015 definiuje
— podstawowe koncepcje
— generyczny model określający dostępne elementy modelowania i
— ich relacje oraz ramy dla specyfikacji części treściowych przez opisanie elementów, które mają być przez nie dostarczone.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16757-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Struktury danych do elektronicznych katalogów wyrobów dla systemów instalacyjnych budynku -- Część 1: Koncepcje, architektura i model
Data publikacji 05-07-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 16757-1:2019 [IDT], ISO 16757-1:2015 [IDT]
ICS 91.010.01