PN-EN ISO 15236-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15236-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi -- Część 1: Taśmy przenośnikowe ogólnego stosowania; konstrukcja, wymiary i wymagania mechaniczne

Zakres

Określono wymagania konstrukcyjne i ekspolatacyjne odnoszące się do taśm przenośnikowych z linkami stalowymi, jako wzmocnieniem w kierunku wzdłużnym

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15236-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi -- Część 1: Taśmy przenośnikowe ogólnego stosowania; konstrukcja, wymiary i wymagania mechaniczne
Data publikacji 15-01-2006
Data wycofania 15-11-2006
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza EN ISO 15236-1:2005 [IDT], ISO 15236-1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-C-94167:1985 - wersja polska
ICS 53.040.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15236-1:2006 - wersja polska