PN-EN ISO 14982:2009 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Maszyny rolnicze i leśne -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Metody badania i kryteria przyjęcia

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metody badań i kryteria przyjęcia w odniesieniu do oceny kompatybilności elektromagnetycznej ciągników i wszelkiego rodzaju mobilnych (w tym trzymanych w ręku) maszyn rolniczych, maszyn leśnych, maszyn do pielęgnacji zieleni i ogrodniczych [zwanych dalej
maszyną(-ami)] dostarczonych przez producenta maszyny. Ma zastosowanie do maszyn i podzespołów elektrycznych/elektronicznych (ESA), które zostały wyprodukowane po dacie publikacji niniejszej Normy Międzynarodowej.
Części składowe lub podzespoły elektryczne/elektroniczne przeznaczone do montażu w maszynach również wchodzą w zakres niniejszej normy, z wyjątkiem odporności dotyczącej tych części, których funkcje nie są związane z bezpośrednim sterowaniem i modyfikacją stanu funkcji maszyny.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do maszyn zasilanych bezpośrednio prądem o niskim napięciu z publicznej sieci elektrycznej. Wyłączenia dotyczące maszyn lub układów elektrycznych/elektronicznych lub ESA, które nie muszą wymagać badania zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową, podano w Rozdziale 7.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14982:2009 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze i leśne -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Metody badania i kryteria przyjęcia
Data publikacji 28-08-2018
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 14982:2009 [IDT], ISO 14982:1998 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN ISO 14982:2002 - wersja polska
ICS 65.060.01, 33.100.01