PN-EN ISO 148-3:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Metale -- Próba udarności sposobem Charpy'ego -- Część 3: Przygotowanie i charakterystyka próbek wzorcowych Charpy-V do pośredniego sprawdzania młotów wahadłowych

Zakres

W niniejszej części ISO 148 określono wymagania, przygotowanie i metody dla kwalifikowanych próbek do badań stosowanych do pośredniego sprawdzania młotów wahadłowych w próbie udarności zgodnie z ISO 148-2.
Określono próbki do badań z karbem o wymiarach nominalnych identycznych do tych, określonych w ISO 148-1; jakkolwiek, tolerancje są bardziej rygorystyczne.
UWAGA 1 Skład chemiczny lub obróbka cieplna lub oba, są zmieniane zgodnie z pożądanym poziomem energii.
UWAGA 2 Próbki wzorcowe do badań są kwalifikowane na wzorcowych młotach wahadłowych stosowanych w próbie udarności, które są również opisane w tej części ISO 148

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 148-3:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Metale -- Próba udarności sposobem Charpy'ego -- Część 3: Przygotowanie i charakterystyka próbek wzorcowych Charpy-V do pośredniego sprawdzania młotów wahadłowych
Data publikacji 07-02-2017
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza EN ISO 148-3:2016 [IDT], ISO 148-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 148-3:2009 - wersja angielska
ICS 77.040.10