PN-EN ISO 14554-1:2014-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wymagania dotyczące jakości zgrzewania -- Zgrzewanie rezystancyjne metali -- Część 1: Pełne wymagania dotyczące jakości

Zakres

W niniejszej część ISO 14554 określono wymagania dla wykazania zdolności wytwórcy lub podwykonawcy do wytwarzania konstrukcji zgrzewanych, spełniających określone wymagania jakościowe, które mogą być zawarte w jednym lub więcej z niżej podanych dokumentów:
- umowa między zaangażowanymi stronami;
- norma dotycząca zastosowania;
- wymagania urzędowe.
Wymagania ujęte w niniejszej części ISO 14554 mogą być przyjmowane w całości lub mogą być wybiórczo pominięte przez wytwórcę, gdy nie znajdują zastosowania dla danej konstrukcji. Ustalają one elastyczne zasady dla kontroli zgrzewania poprzez określenie specjalnych wymagań w różnych przypadkach:
- Przypadek 1 – zgrzewanie rezystancyjne regulowane poprzez umowy, w których wymaga się, aby wytwórca lub podwykonawca posiadał system jakości zgodny z ISO 9001; [4]
- Przypadek 2 – zgrzewanie rezystancyjne regulowane poprzez umowy, w których wymaga się, aby wytwórca lub podwykonawca posiadał system jakości inny niż ISO 9001; [4]
- Przypadek 3 – zgrzewanie rezystancyjne jako wytyczne dla wytwórcy lub podwykonawcy wdrażającego system jakości;
- Przypadek 4 – powołania w normach dotyczących zastosowania, w których stosowanie zgrzewania rezystancyjnego jest częścią ich wymagań, lub w umowie między zaangażowanymi stronami, chociaż w tych przypadkach bardziej przydatna jest ISO 14554-2.
Niniejsza część ISO 14554:
- jest niezależna od rodzaju wytwarzanej konstrukcji zgrzewanej;
- określa wymagania dotyczące jakości zgrzewania zarówno w zakładach produkcyjnych jak i na budowach;
- dostarcza wytycznych dla opisania zdolności wytwórcy do wytwarzania konstrukcji zgrzewanych zgodnie z określonymi wymaganiami;
- może być stosowana także jako podstawa do oceny wytwórcy pod względem jego zdolności do wykonywania zgrzewania.
Ogólne wytyczne doboru i stosowania znajdują się w ISO 3834-1 z uwzględnieniem, ze dla zgrzewania podano tylko pełne i podstawowe wymagania. W Załącznika A podano zbiorcze porównanie określonych wymagań jakości dla zgrzewania w niniejszej części ISO 14554 i ISO 14554-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14554-1:2014-03 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące jakości zgrzewania -- Zgrzewanie rezystancyjne metali -- Część 1: Pełne wymagania dotyczące jakości
Data publikacji 03-03-2014
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14554-1:2013 [IDT], ISO 14554-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14554-1:2004 - wersja polska
ICS 25.160.10