PN-EN ISO 14327:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Zgrzewanie rezystancyjne -- Procedury dotyczące określania zgrzewalności dla zgrzewania rezystancyjnego punktowego, garbowego i liniowego

Zakres

Określono procedury dotyczące określania zgrzewalności dla wytwarzania jakościowych zgrzein. Badania są stosowane w szczególności do określenia zgrzewalności dla stali powlekanej i niepowlekanej, stali nierdzewnych i aluminium i jego stopów, a także może być zastosowane dla innych metali

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14327:2005 - wersja angielska
Tytuł Zgrzewanie rezystancyjne -- Procedury dotyczące określania zgrzewalności dla zgrzewania rezystancyjnego punktowego, garbowego i liniowego
Data publikacji 15-05-2005
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14327:2004 [IDT], ISO 14327:2004 [IDT]
ICS 25.160.10