PN-EN ISO 18278-1:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Zgrzewanie rezystancyjne -- Zgrzewalność -- Część 1: Wymagania ogólne dla oceny zgrzewalności dla zgrzewania rezystancyjnego punktowego, liniowego i garbowego metali

Zakres

W niniejszy dokumencie określono procedury oceny ogólnej zgrzewalności dla zgrzewania rezystancyjnego punktowego, liniowego i garbowego nie powlekanych i powlekanych metali. Celem badań opisanych w niniejszym dokumencie są
a) porównanie zgrzewalności metalurgicznej różnych metali,
b) ocena zgrzewalności różnych konstrukcji elementu np. konfiguracja wymiarowa, pakiety, geometria garbu, itp.,
c) zbadanie wpływu zmian parametrów zgrzewania na zgrzewalność, takich jak prąd zgrzewania, czas zgrzewania, siła docisku elektrody lub złożonego program zgrzewania, w tym zgrzewania impulsowego, stopniowania prądu, itp. i/lub,
d) porównanie działania sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego.
Dokładne szczegóły zastosowanej procedury badania będą zależeć od tego, który aspekt z pozycji a) do d) będzie oceniany w odniesieniu do otrzymanego wyniku zgrzewania.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18278-1:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Zgrzewanie rezystancyjne -- Zgrzewalność -- Część 1: Wymagania ogólne dla oceny zgrzewalności dla zgrzewania rezystancyjnego punktowego, liniowego i garbowego metali
Data publikacji 02-12-2022
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 18278-1:2022 [IDT], ISO 18278-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14327:2005 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 14327:2005 - wersja angielska, PN-EN ISO 18278-1:2015-06 - wersja angielska
ICS 25.160.01