PN-EN ISO 14005:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne dotyczące elastycznego podejścia do wdrażania etapowego

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące podejścia etapowego do ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który organizacje, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (SME), mogą przyjąć w celu poprawy swoich środowiskowych efektów działalności. Podejście etapowe zapewnia elastyczność, która pozwala organizacjom opracowywać EMS we własnym tempie, w oparciu o określoną liczbę etapów zgodnie z ich własnymi uwarunkowaniami. Każdy etap składa się z sześciu następujących po sobie kroków. Dojrzałość systemu na końcu każdego etapu można scharakteryzować, stosując pięciopoziomową macierz dojrzałości podaną w Załączniku A. Niniejszy dokument ma zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od aktualnych środowiskowych efektów działalności, charakteru podejmowanych działań lub miejsca, gdzie są podejmowane. Zastosowaniu podejścia etapowego umożliwia organizacji opracowanie systemu, który docelowo spełni wymagania ISO 14001. Wytyczne nie obejmują tych elementów specyficznych systemów, które wykraczają poza ISO 14001 i nie są przeznaczone do interpretacji wymagań ISO 14001.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14005:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne dotyczące elastycznego podejścia do wdrażania etapowego
Data publikacji 20-08-2019
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14005:2019 [IDT], ISO 14005:2019 [IDT]
ICS 13.020.10