PN-EN ISO 13567-2:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13567-2:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Organizacja i nadawanie nazw warstwom w systemie CAD -- Część 2: Pojęcia, format oraz kody stosowane w dokumentacji budowlanej

Zakres

Podano organizację i rozmieszczenie warstwowania w CAD na rysunkach budowlanych w celu informacji i zarządzania plikami

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13567-2:2005 - wersja polska
Tytuł Dokumentacja techniczna wyrobu -- Organizacja i nadawanie nazw warstwom w systemie CAD -- Część 2: Pojęcia, format oraz kody stosowane w dokumentacji budowlanej
Data publikacji 18-05-2005
Data wycofania 12-12-2017
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 13567-2:2002 [IDT], ISO 13567-2:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13567-2:2002 - wersja angielska
ICS 01.110, 35.240.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 13567-2:2017-12 - wersja angielska