PN-EN ISO 7437:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Ogólne zasady wykonywania rysunków roboczych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych

Zakres

Podano zakres informacji zamieszczanych na rysunkach i sposoby ich przedstawiania. Określono sposób oznaczania elementów, zbrojenia, wykończenia powierzchni, części wbudowanych oraz sposób podawania informacji dotyczących rozformowania elementów a także ich podnoszenia, przenoszenia, transportu i składowania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7437:2011 - wersja angielska
Tytuł Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Ogólne zasady wykonywania rysunków roboczych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych
Data publikacji 05-08-2011
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 7437:1996 [IDT], ISO 7437:1990 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 7437:1994/Ap1:1999 - wersja polska, PN-ISO 7437:1994 - wersja polska
ICS 01.100.30