PN-EN ISO 12215-3:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 3: Materiały: stal, stopy aluminium, drewno, inne materiały

Zakres

W niniejszej części ISO 12215 określono wymagania dotyczące materiałów przeznaczonych do budowy kadłuba, nadbudówki i wystających elementów podwodnej części kadłuba, a w szczególności:
- spawalnych, o zwykłej i podwyższonej wytrzymałości, walcowanych na gorąco stalowych blach, płaskowników, kształtowników i prętów;
- austenitycznych stali nierdzewnych wytwarzanych w formie blach lub profili;
- przerobionych plastycznie stopów aluminium wytwarzanych w formie blach, kształtowników i wytłaczanych profili;
- drewna w formie drewna litego, sklejki i obłogów;
- innych odpowiednich materiałów.
UWAGA 1 Inne materiały mogą być stosowane do budowy małego statku, jeżeli można wykazać ich przydatność do przewidywanego celu oraz odpowiednią trwałość.
Niniejsza część ISO 12215 ma zastosowanie do małych statków o długości kadłuba (LH) do 24 m określonej zgodnie z ISO 8666.
UWAGA 2 Zasadniczym powodem opracowania niniejszej części ISO 12215 było to, że wybór materiałów do budowy małego statku ma znaczący wpływ na krótkoterminową i długoterminową trwałość przy spodziewanych obciążeniach i warunkach środowiskowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12215-3:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 3: Materiały: stal, stopy aluminium, drewno, inne materiały
Data publikacji 22-11-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 12215-3:2018 [IDT], ISO 12215-3:2002 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN ISO 12215-3:2005 - wersja polska
ICS 47.080