PN-EN ISO 12215-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 1: Materiały: żywice termoutwardzalne, zbrojenie z włókna szklanego, laminat wzorcowy

Zakres

Niniejsza część ISO 12215 ma zastosowanie do żywic termoutwardzalnych i zbrojenia z włókna szklanego używanych do budowy małych statków o długości kadłuba (LH) do 24 m, zgodnych z ISO 8666. W niniejszej części ISO 12215 określono minimalne wymagania dotyczące własności materiałowych zbrojenia szklanego i żywicy bazowej oraz wykonanego z nich laminatu wzorcowego. Niniejsza część ISO 12215 może być stosowana do materiałów innych niż wymienione, pod warunkiem, że są spełnione minimalne wymagania i własności laminatu wzorcowego .
UWAGA Zasadniczym powodem opracowania niniejszej Normy Międzynarodowej jest harmonizacja istniejących norm oraz zalecanych praktyk dotyczących obciążeń kadłuba i określania wymiarów małego statku, ponieważ różnią się one zbyt znacznie i przez to ograniczona jest powszechna akceptacja łodzi w skali światowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe W stosunku do poprzedniej edycji normy zmieniono Załącznik ZA dotyczący powiązania normy z postanowieniami dyrektywy 2013/53/UE.
Numer PN-EN ISO 12215-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 1: Materiały: żywice termoutwardzalne, zbrojenie z włókna szklanego, laminat wzorcowy
Data publikacji 24-12-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 12215-1:2018 [IDT], ISO 12215-1:2000 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN ISO 12215-1:2002 - wersja polska
ICS 47.080