PN-EN ISO 12205:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie stabilności oksydacyjnej średnich destylatów paliwowych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metodę oznaczania naturalnej stabilności oksydacyjnej średnich destylatów paliwowych w warunkach przyspieszonego utleniania. Metody nie stosuje się do paliw zawierających komponenty pozostałościowe lub znaczące ilości składników nie pochodzących z ropy naftowej.
Niniejsza metoda stanowi podstawę oceny stabilności podczas magazynowania, w warunkach niniejszego badania, średnich destylatów paliwowych o temperaturze początku destylacji około 175 °C i temperaturze oddestylowania 90 % (V/V) niższej niż 370 °C.
Niniejsza metoda może nie dać podstawy do określenia zawartości osadów nierozpuszczalnych w paliwie, powstających podczas przechowywania w dowolnym przedziale czasu. Ilość osadów nierozpuszczalnych, powstających w czasie takiego przechowywania, zależy od specyficznych warunków, które są zbyt zmienne, aby ta metoda pozwoliła na dokładne ich określenie.
UWAGA 1 Utlenianie jest procesem chemicznym, powodującym powstawanie osadów nierozpuszczalnych przylegających i osadów nierozpuszczalnych filtrowalnych. Każda substancja, taka jak miedź lub chrom, która przyspiesza utlenianie, może powodować tworzenie się większej ilości osadów nierozpuszczalnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 12205:2011/Ap1:2013-09E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 12205:2011 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie stabilności oksydacyjnej średnich destylatów paliwowych
Data publikacji 05-08-2011
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 12205:1996 [IDT], ISO 12205:1995 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 12205:1997 - wersja polska, PN-ISO 12205:1997/Ap1:2002 - wersja polska
ICS 75.080
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 12205:2011/Ap1:2013-09E