PN-EN ISO 1182:2010 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Badania reakcji na ogień wyrobów -- Badanie niepalności

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano metodę oceny niepalności - w określonych warunkach - wyrobów homogenicznych i zasadniczych składników wyrobów niehomogenicznych. Informacje na temat precyzji metody badania podano w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 1182:2010 - wersja polska
Tytuł Badania reakcji na ogień wyrobów -- Badanie niepalności
Data publikacji 14-01-2013
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN ISO 1182:2010 [IDT], ISO 1182:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 1182:2004 - wersja polska
ICS 13.220.50