PN-EN ISO 11731:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody hodowli w celu izolacji i oznaczania liczby bakterii z rodzaju Legionella w próbkach wody. Metody te można stosować do wszystkich rodzajów próbek wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody przemysłowej, ścieków oraz wód naturalnych. Metody te mają zastosowanie również do badania próbek (matryc) związanych ze środowiskiem wodnym np. biofilmów, osadów itp. Nie wszystkie gatunki Legionella są zdolne do wzrostu na podłożach hodowlanych, dlatego niektóre z nich mogą nie być wykrywane za pomocą metod opisanych w tym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11731:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella
Data publikacji 09-08-2017
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 11731:2017 [IDT], ISO 11731:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11731-2:2008 - wersja polska, PN-ISO 11731:2002 - wersja polska, PN-EN ISO 11731-2:2008 - wersja angielska
ICS 07.100.20