PN-EN ISO 11553-1:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa laserowego

Zakres

Niniejszy dokument opisuje zagrożenia wywołane promieniowaniem laserowym wytwarzane przez maszyny do obróbki laserowej, tak jak zdefiniowano to w punkcie 3.7. Podano także wymagania bezpieczeństwa odnoszące się do zagrożeń promieniowaniem laserowym, jak również informacje, które mają być dostarczone przez producentów tego typu urządzeń (z wyłączeni informacji określonych w IEC 60825).
Wymagania odnoszące się do hałasu, jako zagrożenia powstającego podczas maszynowej obróbki laserowej są zawarte w ISO 11553-3: 2013.
Niniejszy dokument dotyczy maszyn wykorzystujących promieniowanie laserowe do obróbki materiałów.
Nie stosuje się go do urządzeń laserowych oraz sprzętu zawierającego takie urządzenia, które są wyprodukowane w sposób dedykowany, wyłącznie do następujących zastosowań:
— fotolitografia;
— stereolitografia;
— holografia;
— zastosowania medyczne (IEC 60601-2-22);
— przechowywanie danych.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11553-1:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa laserowego
Data publikacji 07-10-2020
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza EN ISO 11553-1:2020 [IDT], ISO 11553-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11553-1:2010 - wersja polska
ICS 13.110, 31.260