PN-EN ISO 11393-6:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 6: Wymagania dotyczące skuteczności oraz metody badań dla ochron górnej części ciała

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące skuteczności, metody badań, wymagania dotyczące konstrukcji oraz informacje w zakresie identyfikacji i znakowania dla ochron górnej części ciała zapewniających zabezpieczenie przed przecięciem ręcznymi pilarkami łańcuchowymi. Określono także procedury pobierania próbek i przygotowania wstępnego dla ochron górnej części ciała, pomiar powierzchni ochronnej, aparaturę i metody badań służące do oceny odporności na przecięcie oraz praktyczne badania eksploatacyjne w celu oceny właściwości ergonomicznych. Wytyczne dotyczące stosowania pilarek łańcuchowych oraz doboru odpowiednich ochron górnej części ciała podano w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11393-6:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 6: Wymagania dotyczące skuteczności oraz metody badań dla ochron górnej części ciała
Data publikacji 26-08-2019
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 11393-6:2019 [IDT], ISO 11393-6:2018 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 381-10:2005 - wersja polska, PN-EN 381-11:2005 - wersja polska
ICS 13.340.10