PN-EN ISO 11357-1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11357-1:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

Podano ogólne zasady metody analizy termicznej polimerów, w której wykorzystuje się różnicową kalorymetrię skaningową (DSC). Niniejsza metoda polega na pomiarze różnicy między strumieniem ciepła płynącym do badanej próbki i do próbki odniesienia w funkcji temperatury i/lub czasu, podczas gdy badana próbka i próbka odniesienia poddawane są regulowanemu programowi zmian temperatury w określonej atmosferze. Podano definicje 13 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11357-1:2009 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 06-11-2009
Data wycofania 24-11-2016
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 11357-1:2009 [IDT], ISO 11357-1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11357-1:2002 - wersja polska
ICS 83.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11357-1:2016-11 - wersja angielska