PN-EN ISO 11299-2:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi

Zakres

W niniejszym dokumencie, w połączeniu z ISO 11299-1, określono wymagania i metody badań dla rur i kształtek, które są częścią systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych instalowanych jako rury ciągłe do renowacji podziemnych sieci dostaw gazu. Ma zastosowanie do rur z polietylenu (PE) trzech różnych typów:
- rury PE o pełnych ściankach o pojedyńczej jednolitej warstwie (nominalna średnica zewnętrzna, dn), razem z wszelkimi paskami identyfikacyjnymi;
- rury PE z współwytłaczanymi warstwami na zewnątrz lub wewnątrz rury (całkowita zewnętrzna średnica, dn) jak określono w Załączniku A, gdzie wszystkie warstwy mają taką samą wartość MRS;
- rury PE powlekane (średnica zewnętrzna, dn) posiadające odrywalną, przylegającą, dodatkową warstwę termoplastyczną na zewnętrznej stronie rury ("rura powlekana"), zobacz Załącznik A.
Ponadto obejmuje:
- łączenie długości rur za pomocą łączenia doczołowego;
- prefabrykowane i formowane wtryskowo okucia z PE;
Ma zastosowanie do rur, kształtek i zespołów PE przeznaczonych do stosowania w temperaturze roboczej 20 ° C jako temperatura odniesienia.
UWAGA W przypadku innych temperatur roboczych wytyczne podano w ISO 4437-5: 2014.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11299-2:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi
Data publikacji 24-12-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 11299-2:2018 [IDT], ISO 11299-2:2018 [IDT]
ICS 23.040.20, 23.040.45, 75.200