PN-EN ISO 11114-2:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z zawartym w butli gazem -- Część 2: Materiały niemetalowe

Zakres

W niniejszym dokumencie zawarto wskazówki dotyczące wyboru i oceny zgodności między materiałami niemetalowymi na butle do gazów i zawory a zawartością gazu. Ma on również zastosowanie do rur, bębnów ciśnieniowych i wiązek butli.
Niniejszy dokument dotyczy materiałów kompozytowych i laminowanych stosowanych w butlach gazowych. Nie obejmuje ceramiki, szkieł i klejów.
W dokumencie tym uwzględniono wpływ gazu na zmianę właściwości materiału i właściwości mechanicznych (np. reakcja chemiczna lub zmiana stanu fizycznego). Podstawowe właściwości materiałów, takie jak właściwości mechaniczne wymagane do celów projektowych (zwykle dostępne u dostawcy materiałów), nie są brane pod uwagę. Inne aspekty, takie jak jakość dostarczanego gazu, nie są brane pod uwagę.
Podane dane dotyczące kompatybilności odnoszą się do gazów jednoskładnikowych, ale mogą mieć zastosowanie do mieszanin gazów.
Niniejszy dokument nie dotyczy cieczy kriogenicznych (jest to objęte normą ISO 21010).

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11114-2:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z zawartym w butli gazem -- Część 2: Materiały niemetalowe
Data publikacji 19-04-2022
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 11114-2:2021 [IDT], ISO 11114-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11114-2:2013-07 - wersja angielska
ICS 23.020.35