• Wybierz wymagane opcje dla produktu.

PN-EN IEC 80601-2-78:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-78: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego robotów medycznych do rehabilitacji, oceny, kompensacji lub złagodzenia

Zakres

Niniejsza część IEC 80601 ma zastosowanie do wymagań ogólnych BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO MEDYCZNYCH ROBOTÓW, w fizycznym kontakcie z PACJENTEM niepełonsprawnym, wspierających lub wykonujących OCENĘ, KOMPENSACJĘ lub ULGĘ w odniesieniu do FUNKCJI RUCHOWEJ PACJENTA, zgodnie z zaleceniami PRODUCENTÓW.
Jeśli rozdział lub podrozdział jest szczególnie przeznaczony tylko do zastosowania tylko w URZĄDZENIACH ME lub SYSTEMACH ME, powinno być to wskazane w tytule i zawartości tego rozdziału lub podrozdziału. W innym przypadku, rozdział lub podrozdział ma zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME jak i do SYSTEMÓW ME, odpowiednio.
Niniejsza norma szczegółowa nie ma zastosowania do
• zewnętrznych urządzeń protetycznych kończyn (stosować ISO 22523),
• elektrycznie ładowanych wózków inwalidzkich (stosować ISO 7176 (wszystkie części)),
• wyposażenia diagnostycznego obrazującego (np. MRI, stosować IEC 60601-2-33), i
• ROBOTÓW do opieki osobistej (stosować ISO 13482).

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 80601-2-78:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-78: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego robotów medycznych do rehabilitacji, oceny, kompensacji lub złagodzenia
Data publikacji 15-09-2020
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 80601-2-78:2020 [IDT], IEC 80601-2-78:2019 [IDT]
ICS 11.040.60