PN-EN IEC 63121:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Mobilne systemy montowane na pojazdach do wykrywania nielegalnego handlu materiałami promieniotwórczymi

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy mobilnych systemów montowanych na pojazdach (znanych również jako mobilne systemy lub monitory mobilne), wykorzystywane do wykrywania nielegalnego handlu materiałami radioaktywnymi. Systemy te mogą być również wykorzystywane do ochrony ważnych wydarzeń publicznych oraz do szybkiego prześwietlania dużych obszarów. Mobilne systemy montowane na pojazdach składają się z jednego lub więcej detektorów promieniowania, zainstalowanych wewnątrz pojazdu np. samochodu osobowego lub samochodu typu van, który porusza się głównie po drogach publicznych. Niniejszy dokument nie dotyczy systemów wykrywania montowanych w innych typach pojazdów jak np. w samolotach, helikopterach, pociągach lub łodziach. Systemy wykrywania montowane na pojazdach, będące przedmiotem niniejszego dokumentu, zostały zaprojektowane do wykrywania źródeł promieniowania, gdy pojazd jest w ruchu. Mogą one być również wykorzystane jako monitory stacjonarne, które prześwietlają obiekty nieruchome lub poruszające się. Mobilne systemy montowane na pojazdach wykrywają promieniowanie gamma, modą także obejmować detekcję neutronów i/lub identyfikację emiterów promieniowania gamma.
Celem niniejszego dokumentu jest określenie minimalnych wymagań dla mobilnych systemów montowanych na pojazdach, do wykrywania materiałów promieniotwórczych. W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania, radiologiczne, klimatyczne, mechaniczne, elektryczne i elektromagnetyczne oraz wymogi dokumentacyjne, a także związane z nimi metody
badawcze.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 63121:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Mobilne systemy montowane na pojazdach do wykrywania nielegalnego handlu materiałami promieniotwórczymi
Data publikacji 18-10-2022
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN IEC 63121:2021 [IDT], IEC 63121:2020 [IDT]
ICS 13.280