PN-EN IEC 61400-50-3:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 50-3: Stosowanie montowanych na gondoli lidarów do pomiarów wiatru

Zakres

Celem niniejszej części normy IEC 61400 jest opisanie procedur i metod zapewniających, że pomiary wiatru za pomocą wiatrowych lidarów montowanych na gondoli są przeprowadzane i raportowane w sposób spójny i zgodnie z najlepszymi praktykami. W niniejszym dokumencie nie określono celu ani konkretnego przypadku pomiarów wiatru. Ponieważ jednak niniejszy dokument stanowi część serii norm IEC 61400, przewidywane jest, że pomiary wiatru będą wykorzystywane w odniesieniu do jakiejś formy testowania energii wiatru lub oceny zasobów.
Zakres niniejszego dokumentu jest ograniczony do skierowanych do przodu wiatrowych lidarów montowanych na gondoli (tj. objętość pomiarowa zlokalizowana jest przed wirnikiem turbiny).
Niniejszy dokument ma zastosowanie do każdego typu i rodzaju wiatrowych lidarów montowanych na gondoli. Metoda i wymagania zawarte w niniejszym dokumencie są niezależne od modelu i typu oraz zasady pomiaru i powinny umożliwiać zastosowanie do nowych typów lidarów montowanych na gondoli.
Niniejszy dokument ma na celu opisanie pomiarów wiatru przy użyciu wiatrowego lidara montowanego na gondoli o jakości wystarczającej do zastosowania podczas testowania wskaźników mocy (zgodnie z IEC 61400-12-1:2017). Zaleca się, aby czytelnicy niniejszego dokumentu brali pod uwagę, że inne przypadki użycia mogą mieć inne szczególne wymagania.
Niniejszy dokument zawiera jedynie wytyczne dotyczące pomiarów w terenie płaskim i na morzu, zgodnie z definicją zawartą w IEC 61400-12-1:2017, Załącznik B. Zastosowanie w terenie złożonym zostało wyłączone z zakresu ze względu na ograniczone doświadczenie w czasie tworzenia niniejszego dokumentu.
Korekty dotyczące strefy wpływu lub efektów blokowania nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu.
Jednakże taka korekta lub oszacowanie niepewności ze względu na efekty blokowania może mieć zastosowanie, jeżeli wymaga tego przypadek użytkowania, na odpowiedzialność użytkownika.
Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie wskazówek dotyczących pomiarów wiatru. Wymagania BHP (np. działania lasera) są wyłączone z zakresu niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 61400-50-3:2022-10/AC:2024-02E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61400-50-3:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 50-3: Stosowanie montowanych na gondoli lidarów do pomiarów wiatru
Data publikacji 06-10-2022
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN IEC 61400-50-3:2022 [IDT], IEC 61400-50-3:2022 [IDT]
ICS 27.180