PN-EN IEC 62820-2:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Systemy interkomowe budynku -- Część 2: Wymagania dotyczące rozwiniętych systemów interkomowych budynku (ASBIS)

Zakres

Niniejsza cześć IEC 62820 określa wymagania techniczne dotyczące układu, funkcji, działania i metod badania Rozwiniętych Systemów Interkomowych Budynku.
Niniejszy dokument ma zastosowanie w zakresie systemów interkomowych stosowanych w jakiejkolwiek rozwiniętej telekomunikacji zabezpieczeniowej w budynkach.
Rozwinięte interkomowe systemy zabezpieczeń w budynkach (ASBIS) są wykorzystywane do szybkich połączeń alarmowych i do weryfikacji wiadomości o zagrożeniu za pomocą komunikacji głosowej, ostrzegania o zagrożeniu, szybkiego powiadomienia służb ratunkowych/interwencyjnych i do przesyłania instrukcji postępowania. Wymaganiem właściwej koncepcji jest wcześniejsza ocena ryzyka i określenie celu zabezpieczenia.
Jednostka zarządzania bezpieczeństwem (SMU) jest niezbędną częścią ASBIS.
Typ budynku i wykorzystanie budynku mają wpływ na wyznaczenie ryzyka. W niniejszej normie, odnośne funkcje i zastosowania są podzielone na trzy stopnie. Stosownie do wyników oszacowania ryzyka, wymagania dotyczące zabezpieczenia będą odpowiadać indywidualnej charakterystyce systemu.
Uwaga 1: Przykłady typowych charakterystyk są określone w IEC 62820-3-2, gdzie wymagane jest wyznaczenie ryzyka.
Uwaga 2: Zastosowanie niniejszego dokumentu nie zwalnia ze stosowania krajowych przepisów dotyczących systemów ratunkowych.
Uwaga 3: Systemy ratunkowe mogą podlegać zatwierdzeniu przez władze lokalne.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62820-2:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Systemy interkomowe budynku -- Część 2: Wymagania dotyczące rozwiniętych systemów interkomowych budynku (ASBIS)
Data publikacji 15-03-2018
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN IEC 62820-2:2018 [IDT], IEC 62820-2:2017 [IDT]
ICS 13.310, 97.120