PN-EN IEC 62714-5:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Język automatycznego wyznaczania -- Część 5: Komunikacja

Zakres

Inżynieria procesów w systemach technicznych i we wbudowanych systemach automatyki przebiega z rosnącą jakością i wydajnością. W szczególności gdy czasy trwania procesów inżynieryjnych rosną wraz ze złożonością systemów automatyki. Aby rozwiązać ten problem, proces inżynieryjny jest prowadzony z maksymalnym wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego w odniesieniu do wymiany informacji i elementów we wszystkich ogniwach narzędziowych procesu inżynieryjnego.
Systemy komunikacyjne stanowią istotną część nowoczesnych systemów technicznych, w szczególności w systemach automatyki wbudowanej wewnątrz nich. Podążanie za narastającą decentralizacją systemów automatyki i zastosowaniami aplikacji sieci przemysłowych i technologii Ethernet do połączeń urządzeń automatyki wymaga spełniania specjalnych wymagań jakości komunikacji, bezpieczeństwa i zabezpieczeń. Zatem wewnątrz procesu inżynieryjnego w nowoczesnych systemach automatyki, informacje inżynierskie związane z systemami komunikacji, także powinny być wymieniane w całym łańcuchu procesu inżynieryjnego.
W każdej fazie procesu inżynierskiego w systemie technicznym, informacje związane z systemem komunikacji mogą być utworzone i wykorzystane w późniejszych fazach inżynieryjnych. Typowy przykład aplikacji to utworzenie informacji o konfiguracji dla komunikacji urządzeń automatyki zawierających adresy i zestawy struktur komunikacyjnych dla urządzeń programujących podczas fazy programowania i użycia ich w narzędziu programującym. Inną typową przykładową aplikacją jest transmisja konfiguracji urządzenia komunikacyjnego do wirtualnych narzędzi uruchomieniowych, do narzędzi dokumentacyjnych lub narzędzi diagnostycznych.
Obecnie, zwarta i bezstratna transmisja informacji inżynierskiej w systemie komunikacyjnym na długości całego łańcucha inżynierskiego jest nierozwiązana. Podczas gdy organizacje użytkowników i przedsiębiorstw ustanowiły formaty wymiany danych dla części związanych z informacjami takimi jak FDCML, EDDL i GSD, powyżej wymienione przykłady aplikacji nie mogą być oparte o formaty wymiany danych. Szczególnie informacje związane z sieciami, opisujące relacje komunikacyjne i ich właściwości oraz jakości nie mogą być modelowane za pomocą formatów wymiany danych.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62714-5:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Język automatycznego wyznaczania -- Część 5: Komunikacja
Data publikacji 13-12-2022
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN IEC 62714-5:2022 [IDT], IEC 62714-5:2022 [IDT]
ICS 25.040.01, 35.060, 35.240.50