PN-EN IEC 61753-089-02:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 089-02: Niezakończone złączami jednomodowe dwukierunkowe przyrządy WWDM do monitoringu OTDR, kategoria C -- Środowisko wewnętrzne kontrolowane

Zakres

Niniejsza część IEC 61753 zawiera minimalne wymagania i poziomy narażeń, dotyczące badań wstępnych i pomiarów, które musi spełniać zakończony bezzłączowymi pigtalami światłowodowy multiplekser z szerokim podziałem długości fal (WWDM) do monitorowania pasywnych sieci optycznych (PON) przy użyciu reflektometru optycznego działającego w dziedzinie czasu (OTDR), aby można go było sklasyfikować jako przyrząd spełniający wymagania kategorii C (środowisko wewnętrzne kontrolowane), zgodnie z definicją w Załączniku A do IEC 61753-1 2018. WWDM jest zdefiniowany w IEC 62074-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61753-089-02:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 089-02: Niezakończone złączami jednomodowe dwukierunkowe przyrządy WWDM do monitoringu OTDR, kategoria C -- Środowisko wewnętrzne kontrolowane
Data publikacji 27-04-2023
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 61753-089-02:2022 [IDT], IEC 61753-089-02:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61753-089-2:2013-08 - wersja angielska
ICS 33.180.20