PN-EN IEC 62443-3-3:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Bezpieczeństwo sieci i systemów -- Część 3-3: Wymagania dla systemu bezpieczeństwa i poziomów bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza część IEC 62443 zapewnia techniczne wymagania dla systemów sterowania (SR) powiązane z siedmioma fundamentalnymi wymaganiami (FR) opisanymi w IEC 62443-1-1 łącznie z definicją wymagań dla poziomów bezpieczeństwa systemów sterowań, SL-C (system sterowania). Wymagania te będą używane przez różnych członków środowiska automatyki przemysłowej i systemów sterowań (IACS) poprzez zdefiniowane obszary i przewody dla rozważanych systemów (SuC) w trakcie określania docelowych systemów SL, SL-T (Zadanych poziomów bezpieczeństwa systemów sterowań), dla właściwych zastosowań.
Tak jak określono w IEC 62443-1-1 jest siedem FR:
a) Identyfikacja i autoryzacja (IAC),
b) Kontrola wykorzystania (UC),
c) Nienaruszalność systemów (SI),
d) Poufność danych (DC),
e) Ograniczenie przepływu danych (RDF),
f) Czasowa odpowiedź na zdarzenia (TRE) i
g) Dostępność zasobów (RA).
Te siedem wymagań stanowią fundament dla systemów SL, SL-C (system sterowania). Definicja możliwości bezpieczeństwa systemu na poziomie systemu sterowania jest celem i tematem niniejszej normy w przeciwieństwie to wymaganych SL, SL-T oraz osiąganych SL, SL-A, które są poza zakresem.
Patrz IEC 62443-2-1 dla równoważnego zestawu nietechnicznych, programowych zdolności SR koniecznych do spełnienia zadanych SL (Security Level) dla systemu sterowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 62443-3-3:2020-01/AC:2020-03E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62443-3-3:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Bezpieczeństwo sieci i systemów -- Część 3-3: Wymagania dla systemu bezpieczeństwa i poziomów bezpieczeństwa
Data publikacji 20-01-2020
Liczba stron 90
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN IEC 62443-3-3:2019 [IDT], IEC 62443-3-3:2013 [IDT]
ICS 25.040.40, 35.110
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 62443-3-3:2020-01/AC:2020-03E