PN-EN IEC 62443-2-4:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Bezpieczeństwo w automatyce przemysłowej i systemach sterowania -- Część 2-4: Wymagania dla programu bezpieczeństwa dla dostawców usług IACS

Zakres

W niniejszej części normy IEC 62443-2-4 określono wymagania bezpieczeństwa dla dostawców usług IACS, które następnie mogą oni oferować dla właścicieli zasobów podczas działań konserwacji w Systemach Automatyki.
Całościowo, zdolności bezpieczeństwa oferowane przez dostawców usług IACS są odniesione jako ich Program Bezpieczeństwa. W powiązanej specyfikacji, IEC 62443-2-1 opisuje wymagania dla Systemu Zarządzania bezpieczeństwem dla właścicieli zasobów.
Rysunek 2 przedstawia to jak integracja i utrzymanie odnoszą się do IACS i urządzenia systemu sterowania, który jest zintegrowany w Rozwiązaniu Automatyki. Niektóre z tych zdolności odnoszą się do działań bezpieczeństwa zdefiniowanych w IEC 62443-3-3, które dostawca usług musi zapewnić w Rozwiązaniu Automatyki (zawarte też w produktach systemu sterowania lub osobno dodanych do Rozwiązania Automatyki).
Na rysunku 2, System Automatyki zawiera Podstawowy System Sterowania Procesu (BPCS), opcjonalnie System bezpieczeństwa (SIS) i opcjonalnie wspierające aplikacje, takie jak sterowanie zaawansowane. Kreskowane linie oznaczają komponenty opcjonalne.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62443-2-4:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo w automatyce przemysłowej i systemach sterowania -- Część 2-4: Wymagania dla programu bezpieczeństwa dla dostawców usług IACS
Data publikacji 04-12-2019
Liczba stron 94
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN IEC 62443-2-4:2019 [IDT], IEC 62443-2-4:2015 [IDT]
ICS 25.040.40, 35.100.05, 35.040.01
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 62443-2-4:2019-12/A1:2020-01E