PN-EN IEC 62442-2:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych (z wyłączeniem lamp fluorescencyjnych rtęciowych niskiego ciśnienia) -- Metoda pomiaru do określania sprawności tych urządzeń

Zakres

Niniejsza część IEC 62442 definiuje metodę pomiaru strat mocy elektromagnetycznych urządzeń do lamp, całkowitej mocy wejściowej i mocy w stanie czuwania elektronicznych urządzeń do lamp wyładowczych (z wyłączeniem lamp fluorescencyjnych rtęciowych niskiego ciśnienia) . Zdefiniowano również metodę obliczeń sprawności urządzenia do lamp wyładowczych.

Zakłada się, że urządzenia do lamp są zaprojektowane do stosowania przy zasilaniu prądem stałym do 1 000 V i/lub przy zasilaniu prądem przemiennym do 1 000 V przy 50 Hz lub 60 Hz.

Niniejszy dokument dotyczy elektrycznych urządzeń do lamp – obwody lampowe składają się wyłącznie z urządzenia i lampy lub lamp.

UWAGA Nie włączono wymagań dotyczących badań indywidualnych urządzeń do lamp w procesie produkcji

Niniejszy dokument określa metodę pomiaru całkowitej mocy wejściowej, moc w stanie czuwania i metodę obliczeń sprawności urządzenia do lamp dotyczących wszystkich urządzeń do lamp sprzedawanych do celów domowych i normalnych komercyjnych, pracujących z lampami wyładowczymi.

Niniejszy dokument nie dotyczy:

- urządzeń do lamp tworzących integralną część lamp;
- obwodów urządzeń do lamp z kondensatorami połączonymi szeregowo;
- sterowalnych urządzeń do lamp z cewką magnetyczną.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62442-2:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych (z wyłączeniem lamp fluorescencyjnych rtęciowych niskiego ciśnienia) -- Metoda pomiaru do określania sprawności tych urządzeń
Data publikacji 14-11-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN IEC 62442-2:2022 [IDT], IEC 62442-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN IEC 62442-2:2019-01 - wersja angielska, PN-EN IEC 62442-2:2019-01/AC:2019-02 - wersja angielska
ICS 29.140.99