PN-EN IEC 62442-3:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia do żarówek halogenowych i źródeł światła LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności tych urządzeń

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62442 definiuje metodę pomiaru i obliczeń do określania sprawności i mocy w stanie czuwania dotyczących żarówek halogenowych i źródeł światła LED.

UWAGA 1 Dotyczy to transformatorów elektromagnetycznych i przekształtników do żarówek halogenowych, jak również elektronicznych urządzeń do źródła i źródeł światła LED.

UWAGA 2 Termin „źródła światła LED” obejmuje moduły LED i lampy LED.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń do lamp zaprojektowanych do stosowania przy zasilaniu prądem stałym do 1 000 V i/lub przy zasilaniu prądem przemiennym do 1 000 V przy 50 Hz lub 60 Hz.

W przypadku różnego przeznaczenia zasilania mocą tylko część oświetleniowa będzie rozpatrywana.

UWAGA 3 Nie włączono wymagań dotyczących badań indywidualnych urządzeń do lamp w procesie produkcji

Niniejszy dokument nie dotyczy:
- urządzeń do lamp tworzących integralną część lamp (źródeł światła LED);
- obwodów urządzeń do lamp z kondensatorami połączonymi szeregowo;
- sterowalnych urządzeń do lamp z cewką magnetyczną.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62442-3:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia do żarówek halogenowych i źródeł światła LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności tych urządzeń
Data publikacji 15-11-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN IEC 62442-3:2022 [IDT], IEC 62442-3:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN IEC 62442-3:2018-11 - wersja angielska
ICS 29.140.99