PN-EN IEC 62442-2:2019-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62442-2:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62442 definiuje metodę pomiaru strat mocy urządzenia elektromagnetycznego, całkowitej mocy wejściowej i mocy czuwania urządzenia elektronicznego do lamp lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek). Zdefiniowano również metodę obliczeń sprawności urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności.
Zakłada się, że urządzenia są zaprojektowane do stosowania przy zasilaniu prądem stałym do 1 000 V i/lub przy zasilaniu prądem przemiennym do 1 000 V przy 50 Hz lub 60 Hz.
Niniejszy dokument dotyczy obwodów elektrycznych urządzenie – lampa składających się wyłącznie z urządzenia i lampy(lamp)wysokiej intensywności.
UWAGA Nie włączono wymagań dotyczących badań indywidualnych urządzeń w procesie produkcji.
Niniejszy dokument określa metodę pomiaru całkowitej mocy wejściowej, mocy w stanie czuwania i metodę obliczeń sprawności wszystkich urządzeń sterujących oferowanych do celów domowych i zwykłych komercyjnych, pracujących z lampami wyładowczymi wysokiej intensywności.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
- urządzeń sterujących stanowiących integralną część lampy;
- obwodów urządzeń sterujących z szeregowo połączonymi kondensatorami;
- urządzeń sterujących z cewką magnetyczną, sterowalnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 62442-2:2019-01/AC:2019-02E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 16-03-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN IEC 62442-2:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących
Data publikacji 18-01-2019
Data wycofania 14-11-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN IEC 62442-2:2018 [IDT], IEC 62442-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62442-2:2014-12/A11:2018-01 - wersja angielska, PN-EN 62442-2:2014-12 - wersja angielska
ICS 29.140.99
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62442-2:2022-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 62442-2:2019-01/AC:2019-02E