PN-EN IEC 61952-1:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Izolatory do linii napowietrznych -- Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 1: Definicje, rodzaje elementów mocujących i oznaczenia

Zakres

Niniejsza część IEC 61952 dotyczy kompozytowych wsporczych izolatorów liniowych do napowietrznych linii prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V i częstotliwości nie większej niż 100 Hz.
Dotyczy również liniowych izolatorów wsporczych o podobnej konstrukcji, używanych w stacjach lub elektrycznych liniach trakcyjnych.
Niniejsza norma dotyczy kompozytowych wsporczych izolatorów liniowych, głównie z metalowymi złączami, z zastosowaną bądź nie płytą bazową. Dotyczy ona również izolatorów stosowanych w złożonych konstrukcjach. Norma nie dotyczy izolatorów osłonowych przystosowanych do użycia jako wsporcze izolatory liniowe.
Przedmiotem niniejszej normy jest podanie głównych wymiarów złączy stosowanych kompozytowych wsporczych izolatorach liniowych, w celu umożliwienia montażu izolatorów lub elementów oprzętu dostarczonych przez różnych dostawców, a także, gdzie jest to praktycznie uzasadnione, do umożliwienia wymienności izolatorów w instalacjach już eksploatowanych.
Norma ta określa również znormalizowany system oznaczania kompozytowych wsporczych izolatorów liniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61952-1:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Izolatory do linii napowietrznych -- Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 1: Definicje, rodzaje elementów mocujących i oznaczenia
Data publikacji 29-10-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza EN IEC 61952-1:2019 [IDT], IEC 61952-1:2019 [IDT]
ICS 29.080.10, 29.240.20