PN-EN 61952:2010 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Izolatory do linii napowietrznych -- Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1000 V -- Definicje, metody badań i kryteria oceny

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące kompozytowych wsporczych izolatorów liniowych składających się z pełnego rdzenia izolacyjnego, przenoszącego obciążenia mechaniczne oraz z zabezpieczającej go osłony polimerowej. Ponadto zdefiniowano stosowane w normie terminy, opisano metody badań oraz określono kryteria przyjęcia lub odrzucenia wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61952:2010 - wersja polska
Tytuł Izolatory do linii napowietrznych -- Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1000 V -- Definicje, metody badań i kryteria oceny
Data publikacji 29-11-2010
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza EN 61952:2008 [IDT], IEC 61952:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61952:2008 - wersja angielska
ICS 29.080.10, 29.240.20