PN-EN 61952:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61952:2010 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Izolatory do linii napowietrznych -- Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1000 V -- Definicje, metody badań i kryteria oceny

Zakres

Podano wymagania dla kompozytowych wsporczych izolatorów liniowych składających się z przenoszącego naprężenia cylindrycznego rdzenia izolacyjnego wykonanego z impregnowanych żywicą włókien szklanych, z osłony (strona zewnętrzna rdzenia) wykonanej z polimeru oraz z okuć trwale połączonych z rdzeniem izolacyjnym. Opisano metody badań oraz kryteria przyjęcia albo odrzucenia wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61952:2008 - wersja angielska
Tytuł Izolatory do linii napowietrznych -- Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1000 V -- Definicje, metody badań i kryteria oceny
Data publikacji 27-11-2008
Data wycofania 29-11-2010
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza EN 61952:2008 [IDT], IEC 61952:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61952:2003 - wersja angielska
ICS 29.080.10, 29.240.20
Zastąpiona przez PN-EN 61952:2010 - wersja polska