PN-EN IEC 61810-10:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 10: Dodatkowe aspekty funkcjonalne oraz wymagania bezpieczeństwa dla przekaźników o dużej zdolności łączeniowej

Zakres

Niniejsza część normy IEC 61810, zawierająca aspekty funkcjonalne i bezpieczeństwa, dotyczy przekaźników elektromechanicznych (bez rozróżnienia na przekaźniki czasowe czy pomocnicze) z wysokimi wymaganiami, takimi jak możliwości zerwania lub zwarcia podobnie jak do stosowania w sprzęcie niskiego napięcia. Przekaźniki te mogą mieć specyficzną konstrukcję ze względu na gaszenie łuku elektrycznego pomiędzy stykami (np. wydmuch magnetyczny), lub na zastosowaną koordynację izolacji nie objętą normą IEC 61810-1 (np.: komora zestyków wypełniona gazem), lub na wymagania dotyczące oceny bezpieczeństwa nie objęte przez normę IEC 61810-1 (np. dla większych obciążeń).

Niniejsza norma określa dodatkowe wymagania dla przekaźników o dużej zdolności łączeniowej przeznaczonych do stosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych (smart grids), pojazdach elektrycznych oraz innych zastosowaniach, w których używane jest przełączanie ładowania/rozładowania baterii takich jak:

• systemy magazynowania energii elektrycznej (EES),
• słoneczne systemy fotowoltaiczne,
• elektryczne pojazdy drogowe (EV) i elektryczny ciężarowy transport przemysłowy,
• energoelektroniczne systemy i wyposażenie,
• ogniwa akumulatorowe i baterie,
• pojazdy drogowe.

Zgodność z wymaganiami według normy potwierdzana jest wynikami badań typu.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61810-10:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 10: Dodatkowe aspekty funkcjonalne oraz wymagania bezpieczeństwa dla przekaźników o dużej zdolności łączeniowej
Data publikacji 25-03-2020
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 70, Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Wprowadza EN IEC 61810-10:2019 [IDT], IEC 61810-10:2019 [IDT]
ICS 29.120.70