PN-EN IEC 61800-1:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 1: Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu stałego o regulowanej prędkości

Zakres

Niniejsza część IEC 61800 ma zastosowanie do elektrycznych układów napędowych mocy DC o regulowanej prędkości, które zawierają przetwarzanie mocy półprzewodnikowe i środki do ich sterowania, ochrony, monitorowania, pomiaru i silniki DC.
Odnosi się ona do elektrycznych układów napędowych mocy o regulowanej prędkości przeznaczonych do zasilania silników DC z BDM/CDM podłączonych do napięć wejściowych o wartości międzyprzewodowej do, włączając, 1 kV AC 50 Hz lub 60 Hz i/lub napięć do, włączając, 1,5 kV DC. Zastosowania trakcyjne i pojazdy elektryczne są wyłączone z zakresu tego dokumentu. Ta część IEC 61800 jest przeznaczona do określenia następujących aspektów układów napędowych mocy (PDS) DC:
• główne części PDS;
• dane znamionowe i funkcjonowanie;
• specyfikacje środowiska, w którym PDS ma być zainstalowany i obsługiwany;
• inne specyfikacje, które mogą mieć zastosowanie przy określaniu pełnego PDS.
Niniejszy dokument zapewnia minimalne wymagania, które mogą zostać użyte dla rozwoju specyfikacji między odbiorcą i wytwórcą.
Zgodność z niniejszą normą jest możliwa jedynie, gdy każdy temat niniejszej normy jest osobno wyszczególniony przez specyfikacje rozwojowe odbiorcy lub przez komitety norm wyrobu rozwijające normy wyrobu.
Dla pewnych aspektów, które są pokryte przez określone normy wyrobu PDS w serii IEC 61800, niniejszy dokument dostarcza krótkie wprowadzenie i odniesienie do szczegółowych wymagań w tych normach wyrobu.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61800-1:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 1: Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu stałego o regulowanej prędkości
Data publikacji 05-10-2021
Liczba stron 142
Grupa cenowa XB
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN IEC 61800-1:2021 [IDT], IEC 61800-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61800-1:2000 - wersja polska
ICS 29.200