PN-EN IEC 61753-053-02:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 053-02: Niezakończony złączami elektrycznie sterowany światłowodowy regulowany tłumik jednomodowy dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane

Zakres

Niniejsza część IEC 61753 zawiera minimalne wymagania i poziomy narażeń, dotyczące badań wstępnych i pomiarów, które powinny spełniać niezakończone złączami elektrycznie sterowane światłowodowe regulowane tłumiki jednomodowe, aby sklasyfikować je jako spełniające wymagania kategorii C - Środowisko kontrolowane, jak zdefiniowano w Załączniku A IEC 61753-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61753-053-02:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 053-02: Niezakończony złączami elektrycznie sterowany światłowodowy regulowany tłumik jednomodowy dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane
Data publikacji 18-04-2023
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 61753-053-02:2022 [IDT], IEC 61753-053-02:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61753-053-2:2014-11 - wersja angielska
ICS 33.180.20