PN-EN IEC 63355:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Systemy zarządzania okablowaniem -- Metoda badania zawartości halogenów

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę oznaczania zawartości halogenów w produktach Systemu Zarządzania Okablowaniem (CMS) lub elementach systemu wykonanych całkowicie lub częściowo z materiałów palnych. Oznaczanie odbywa się przez spalanie, a następnie analizę produktu spalania metodą chromatografii jonowej. Ten dokument określa, w jaki sposób produkty CMS lub komponenty systemu mogą być deklarowane jako bezhalogenowe.

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie efektywności środowiskowej.

Zgodność z niniejszym dokumentem nie oznacza braku toksyczności, korozyjności lub nieprzezroczystości wytwarzanego dymu lub innych właściwości reakcji na ogień. Jeśli którakolwiek z tych cech ma być oceniana, można zastosować odpowiednie standardy.

Granica wykrywalności tej metody badawczej wynosi zazwyczaj 0,025 g halogenu na kg (0,0025%).

Za pomocą tej metody nie oznacza się halogenków nierozpuszczalnych w roztworze wodnym, obecnych w oryginalnej próbce lub wytworzonych podczas etapu spalania.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 63355:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania okablowaniem -- Metoda badania zawartości halogenów
Data publikacji 12-04-2023
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN IEC 63355:2022 [IDT], IEC 63355:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50642:2019-06/A1:2022-11 - wersja angielska, PN-EN 50642:2019-06 - wersja angielska
ICS 29.060.01, 29.120.10