PN-EN IEC 61375-2-6:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Sieć łączności pociągu (TCN) -- Część 2-6: Łączność pomiędzy pokładem i bazami stałymi

Zakres

Niniejsza część IEC 61375 zawiera specyfikacje łączności pomiędzy podsystemami pokładowymi i podsystemami baz stałych.
System łączności, interfejsy i protokoły są określone jako funkcja mobilnej łączności, przy użyciu dostępnej technologii bezprzewodowej.
W niniejszym dokumencie podano wymagania mające na celu:
a) wybranie sieci bezprzewodowej na podstawie parametrów QoS (jakość serwisu) wymaganych przez aplikację;
b) umożliwienie aplikacjom TCMS (system sterowania i monitoringu pociągu) i/lub OMTS (system multimediów pokładowych i usług telematycznych), zainstalowanym na pokładzie i połączonym z pokładową siecią łączności, uzyskanie zdalnego dostępu do aplikacji funkcjonujących w instalacjach baz stałych;
c) umożliwienie aplikacjom funkcjonującym w instalacjach baz stałych uzyskanie zdalnego dostępu do aplikacji TCMS i/lub OMTS zainstalowanych na pokładzie.
W niniejszym dokumencie określono dodatkowe wymagania, które umożliwiają aplikacjom funkcjonującym na pokładzie i aplikacjom funkcjonującym w bazach stałych, łączenie się ze sobą stosując mechanizm adresowania wirtualnego/funkcjonalnego określony przez IEC 61375-2-3 oraz wymianę zestawów danych aplikacji wytworzonych lub wykorzystywanych przez funkcje pokładowe wdrożone w urządzeniach przyłączonych do TCN (sieć łączności pociągu).
Ponadto niniejszy dokument obejmuje wymagania bezpieczeństwa pozwalające zarówno na przyznanie dostępu tylko dla uwierzytelnionych i autoryzowanych aplikacji, jak i umożliwienie szyfrowania wymienianych danych.
Przekazywanie danych dotyczących bezpieczeństwa pomiędzy aplikacjami pokładowymi i aplikacjami baz stałych oraz usługi łączności z Internetem dla pasażerów nie jest objęte zakresem niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61375-2-6:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Sieć łączności pociągu (TCN) -- Część 2-6: Łączność pomiędzy pokładem i bazami stałymi
Data publikacji 10-01-2019
Liczba stron 128
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN IEC 61375-2-6:2018 [IDT], IEC 61375-2-6:2018 [IDT]
ICS 45.060.01, 35.240.60