PN-EN IEC 61010-2-051:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-051: Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych urządzeń do mieszania i miksowania

Zakres

Niniejsza część IEC 61010 ma zastosowanie do elektrycznych urządzeń laboratoryjnych, oraz ich wyposażenia, przeznaczonych do mechanicznego mieszania i miksowania, w których energia mechaniczna decyduje o kształcie, wielkości i jednorodności substancji i jej składników. Urządzenia te mogą być wyposażone w grzejniki.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61010-2-051:2022-01 - wersja angielska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-051: Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych urządzeń do mieszania i miksowania
Data publikacji 04-01-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 69, Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
Wprowadza EN IEC 61010-2-051:2021 [IDT], IEC 61010-2-051:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61010-2-051:2015-05 - wersja angielska
ICS 19.080, 71.040.20