PN-EN IEC 60794-3:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Kable światłowodowe -- Część 3: Kable zewnętrzne -- Wymagania grupowe

Zakres

Niniejsza część IEC 60794 określa wymagania dla kabli światłowodowych i ich elementów przeznaczonych do użytkowania na zewnątrz w sieciach telekomunikacyjnych. Możliwe są inne zastosowania wymagające podobnych typów kabli.
W normie podano wymagania dla kabli układanych w kanalizacji, doziemnych i napowietrznych oraz dla przejść przez jeziora i rzeki. Norma obejmuje również kable dla specjalnych zastosowań, układane w kanalizacji ściekowej oraz w rurach wodociągów i gazociągów.
W przypadku instalacji napowietrznych, niniejsza norma nie obejmuje wszystkich aspektów funkcjonalnych kabli instalowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych. Dla takich zastosowań mogą być konieczne dodatkowe wymagania i metody badań. Niniejsza norma nie obejmuje ponadto przewodów odgromowych z włóknami światłowodowymi oraz kabli mocowanych do przewodów fazowych lub odgromowych napowietrznych linii energetycznych.
W przypadku kabli dla przejść przez jeziora i rzeki, norma nie obejmuje metod naprawy kabla, możliwości wykonania takiej naprawy, ani kabli przewidzianych do użycia razem z podwodnymi wzmacniaczami liniowymi.
UWAGA: IEC TR 62839-11 podaje zasady tworzenia deklaracji środowiskowej, jeśli taka jest wymagana.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60794-3:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Kable światłowodowe -- Część 3: Kable zewnętrzne -- Wymagania grupowe
Data publikacji 14-11-2022
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 60794-3:2022 [IDT], IEC 60794-3:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60794-3:2015-03 - wersja angielska
ICS 33.180.10