PN-EN IEC 60794-3-12:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Kable światłowodowe -- Część 3-12: Kable zewnętrzne -- Wymagania szczegółowe dotyczące telekomunikacyjnych kabli światłowodowych przeznaczonych do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi, stosowanych do okablowania obiektów

Zakres

Ta część IEC 60794 jest specyfikacją szczegółową dotyczącą telekomunikacyjnych kabli światłowodowych do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi, stosowanych do okablowania obiektów. Jej celem jest zapewnienie zgodności z normą ISO/IEC 11801-1 i jej wymaganiami. Niniejszy dokument ma zapewnić zgodność pracy modeli z ogólnymi wymaganiami eksploatacyjnymi dotyczącymi kabli i systemów kablowych. Wartości podane w niniejszym dokumencie odnoszą się do modeli. Wymagania grupowe IEC 60794-3-10 mają zastosowanie do kabli objętych tą normą. Wymagania szczegółowe wymienione w Rozdziale 5 definiują konkretną opcję w odniesieniu do wymagań IEC 60794-3-10 lub definiują wymagania dodatkowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60794-3-12:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Kable światłowodowe -- Część 3-12: Kable zewnętrzne -- Wymagania szczegółowe dotyczące telekomunikacyjnych kabli światłowodowych przeznaczonych do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi, stosowanych do okablowania obiektów
Data publikacji 07-10-2021
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 60794-3-12:2021 [IDT], IEC 60794-3-12:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60794-3-12:2013-11 - wersja angielska
ICS 33.180.10