PN-EN 60794-3-12:2013-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60794-3-12:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Kable światłowodowe -- Część 3-12: Kable zewnętrzne -- Wymagania szczegółowe dotyczące telekomunikacyjnych kabli światłowodowych przeznaczonych do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi, stosowanych do okablowania obiektów

Zakres

W niniejszej części IEC 60794 podano wymagania, zapewniające zgodność z ISO/IEC 11801 i ISO/IEC 24702, dotyczące kabli światłowodowych do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi, wykorzystywanych do okablowania obiektów. Wymagania zawarte w wymienionych powyżej normach zapewniają kompatybilność modeli okablowania i parametry systemu okablowania. Wartości podane w niniejszej normie są zgodne tymi modelami. Do kabli objętych niniejszą normą stosowane są wymagania zawarte w Specyfikacji Grupowej IEC 60794-3-10. Wymagania szczegółowe określone w Rozdziale 4 niniejszej normy definiują pewne opcje związane z wymaganiami IEC 60794-3-10 lub ustalają wymagania dodatkowe

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 03-03-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60794-3-12:2013-11 - wersja angielska
Tytuł Kable światłowodowe -- Część 3-12: Kable zewnętrzne -- Wymagania szczegółowe dotyczące telekomunikacyjnych kabli światłowodowych przeznaczonych do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi, stosowanych do okablowania obiektów
Data publikacji 27-11-2013
Data wycofania 07-10-2021
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 60794-3-12:2013 [IDT], IEC 60794-3-12:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60794-3-12:2006 - wersja angielska
ICS 33.180.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60794-3-12:2021-10 - wersja angielska