PN-EN IEC 60793-1-40:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Światłowody -- Część 1-40: Metody pomiaru tłumienia

Zakres

Niniejsza część IEC 60793 ustala jednolite wymagania dotyczące pomiaru tłumienia światłowodu, tym samym wspomaga kontrolę włókien i kabli do celów handlowych .

Opisano cztery metody pomiaru tłumienia, w tym jedną do modelowania tłumienia spektralnego:

- metoda A: odcięcia;
- metoda B: strat wtrąconych;
- metoda C: reflektometryczna;
- metoda D: modelowania tłumienia spektralnego.

Metody od A do C odnoszą się do pomiaru tłumienia wszystkich kategorii następujących światłowodów:

- włókna wielomodowe klasy A;
- włókna jednomodowe klasy B.

Metoda C, reflektometryczna, ma również zastosowanie do lokalizacji zdarzeń, pomiaru strat i charakteryzowania nieciągłości punktowych.

Metoda D ma zastosowanie tylko do włókien klasy B.

Informacje wspólne dotyczące wszystkich czterech metod znajdują się w rozdziałach od 1 do 11, a informacje odnoszące się indywidualnie do każdej z metod znajdują się odpowiednio w załącznikach: A, B, C i D.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60793-1-40:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Światłowody -- Część 1-40: Metody pomiaru tłumienia
Data publikacji 22-07-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 60793-1-40:2019 [IDT], IEC 60793-1-40:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60793-1-40:2005 - wersja angielska
ICS 33.180.10