PN-EN IEC 61300-2-46:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-46: Badania -- Cykliczne wilgotne gorąco

Zakres

Celem tej części IEC 61300 jest opis badania określającego przydatność elementu światłowodowego do warunków środowiskowych o dużej wilgotności i zmienności temperatury, które mogą występować podczas użytkowania, przechowywania lub transportu.

Celem badania jest przede wszystkim określenie przystosowania elementów światłowodowych do warunków wysokiej wilgotności w połączeniu z cyklicznymi zmianami temperatury, powodującymi kondensację wilgoci na powierzchni badanego elementu (DUT). Wchłanianie wilgoci może skutkować pęcznieniem pogarszającym właściwości funkcjonalno-użytkowe, w tym zmniejszenie wytrzymałości oraz zmianę innych istotnych właściwości mechanicznych. Może wystąpić także degradacja właściwości optycznych.

Chociaż badanie nie jest pomyślane jako symulacja warunków tropikalnych, to jednak może być użyteczne w określaniu absorpcji wilgoci przez materiały izolacyjne i pokrowce.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 61300-2-46:2019-07/AC:2022-06E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61300-2-46:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-46: Badania -- Cykliczne wilgotne gorąco
Data publikacji 22-07-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 61300-2-46:2019 [IDT], IEC 61300-2-46:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61300-2-46:2007 - wersja angielska
ICS 33.180.20