PN-EN IEC 60601-2-31:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zewnętrznych stymulatorów serca z wewnętrznym źródłem zasilania

Zakres

Niniejsza część IEC 60601 dotyczy BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO ZEWNĘTRZNYCH STYMULATORÓW SERCA zasilanych przez WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO, zwanych dalej URZĄDZENIAMI ME.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do KABLI PACJENTA, ale nie dotyczy ODPROWADZEŃ.
Zagrożenia nieodłącznie związane z zamierzoną fizjologiczną funkcją URZĄDZEŃ ME, z zakresu niniejszego dokumentu, nie są objęte szczególnymi wymaganiami niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do części wszczepialnych AKTYWNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DO IMPLANTACJI objętych normą ISO 14708-1. Niniejszy dokument nie dotyczy ZEWNĘTRZNYCH STYMULATORÓW SERCA, które mogą być podłączone bezpośrednio lub pośrednio do ZASILANIA SIECI.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do URZĄDZEŃ ME do stymulacji przezklatkowej i przełykowej i URZĄDZEŃ ME do antytachykardii.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60601-2-31:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zewnętrznych stymulatorów serca z wewnętrznym źródłem zasilania
Data publikacji 15-09-2020
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 60601-2-31:2020 [IDT], IEC 60601-2-31:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-31:2008 - wersja angielska, PN-EN 60601-2-31:2008/A1:2011 - wersja angielska
ICS 11.040.40