PN-EN IEC 60598-2-17:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe -- Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych (zewnętrznych i wewnętrznych)

Zakres

Niniejsza część IEC 60598-2 określa wymagania dotyczące opraw oświetleniowych stosowanych w studiach teatralnych, telewizyjnych, filmowych i fotograficznych (włączając w nie projektory punktowe i naświetlacze), używanych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, z elektrycznymi źródłami światła na napięcie zasilania nie przekraczające 1 000 V.

Uwaga Zawieszenie (wieszak) jest częścią oprawy oświetleniowej. Elementy wspierające takie jak trójnogi, wysięgniki teleskopowe i podwieszenia nie są częścią oprawy oświetleniowej. Tam gdzie ma to zastosowanie, stateczniki są wbudowane lub też montowane oddzielnie od opraw oświetleniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60598-2-17:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe -- Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych (zewnętrznych i wewnętrznych)
Data publikacji 28-05-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN IEC 60598-2-17:2018 [IDT], IEC 60598-2-17:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60598-2-17:2002 - wersja angielska
ICS 97.200.10, 29.140.20