PN-EN IEC 60433:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Izolatory ceramiczne do sieci prądu przemiennego -- Właściwości izolatorów długopniowych

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy izolatorów długopniowych z ceramiczną częścią izolacyjną, przeznaczonych do napowietrznych linii elektroenergetycznych prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V i częstotliwości do 100 Hz. Norma dotyczy również izolatorów o podobnej konstrukcji stosowanych w stacjach.
Dokument dotyczy ceramicznych izolatorów długopniowych ze złączem widlastym na każdym końcu, do połączenia z łącznikiem płaskim, albo ze złączem gniazdowym na każdym końcu, do połączenia z łącznikiem dwugłówkowym.
Przedmiotem niniejszego dokumentu jest ustalenie znamionowych właściwości elektrycznych i mechanicznych oraz podstawowych wymiarów ceramicznych izolatorów długopniowych.
Niniejszy dokument dotyczy izolatorów przeznaczonych do linii napowietrznych zlokalizowanych na terenach o niskim poziomie narażenia zabrudzeniowego i dla takich warunków ustalono długości dróg upływu, podane w Tablicy 1. W IEC TS 60815-2 dla niskiej klasy SPS zalecono przyjmowanie 27,8 mm/kV. Niezależnie od tego na niektórych terenach bez narażenia zabrudzeniowego można stosować krótsze drogi upływu. Jeżeli ze względu na szczególne warunki eksploatacji wymaga się, albo dopuszcza, stosowanie nieznormalizowanych dróg upływu (krótszych lub dłuższych), to także zaleca się przyjmowanie właściwości mechanicznych i długości L (patrz. Rozdział 4) określonych w niniejszym dokumencie, chyba że konieczność stosowania bardzo długich dróg upływu wymaga większych wartości L niż podane w Tablicy 1. W przypadku specjalnych wymagań, np. dla terenu o bardzo wysokim poziomie narażenia zabrudzeniowego i innych szczególnych warunków środowiska, może być konieczna zmiana niektórych wymiarów.
O ile ma to rozsądne zastosowanie, niniejszy dokument ma również zastosowanie do podobnych izolatorów nieobjętych zakresem niniejszej normy, takich jak izolatory stosowane w sieciach trakcyjnych. Ten dokument nie obejmuje wymagań dotyczących badań izolatorów i wymiarów okuć.
Złącza gniazdowo-główkowe opisano w IEC 60120, zaś złącza widlasto-uchate w IEC 60471.
UWAGA 1 Definicję poziomu zanieczyszczenia otoczenia można znaleźć w odpowiedniej części IEC TS 60815.
UWAGA 2 Użyty w niniejszym dokumencie termin „ceramika” dotyczy materiałów porcelanowych i, w odróżnieniu od praktyki północnoamerykańskiej, nie obejmuje szkła.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60433:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Izolatory ceramiczne do sieci prądu przemiennego -- Właściwości izolatorów długopniowych
Data publikacji 04-10-2021
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza EN IEC 60433:2021 [IDT], IEC 60433:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60433:2001 - wersja polska
ICS 29.080.10