PN-EN IEC 60034-4-1:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Maszyny elektryczne wirujące - Część 4-1: Metody wyznaczania wielkości charakterystycznych maszyn synchronicznych ze wzbudzeniem elektrycznym na podstawie badań

Zakres

Niniejsza część IEC 60034 dotyczy maszyn synchronicznych trójfazowych o mocy znamionowej nie mniejszej niż 1 kVA.
Większość z podanych metod jest przeznaczona do wykorzystania w maszynach mających uzwojenia wzbudzenia z pierścieniami ślizgowymi i szczotkami do ich zasilania. Maszyny synchroniczne ze wzbudzeniem bezszczotkowym wymagają specjalnej staranności przy wykonywaniu niektórych badań. W przypadku maszyn ze wzbudzeniem od magnesów trwałych, istnieje ograniczona możliwość zastosowania opisanych badań i muszą być podjęte specjalne środki ostrożności w celu zapobiegania nieodwracalnemu rozmagnesowaniu.
Norma nie dotyczy maszyn z polem osiowym oraz specjalnych maszyn synchronicznych, takich jak maszyny induktorowe, maszyny o strumieniu poprzecznym i maszyny reluktancyjne.
Nie jest zamierzeniem niniejszej normy interpretowanie jej jako wymaganie przeprowadzenia niektórych lub wszystkich opisanych badań danej maszyny. Poszczególne badania powinny być przeprowadzane zgodnie z umową między producentem a klientem.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60034-4-1:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące - Część 4-1: Metody wyznaczania wielkości charakterystycznych maszyn synchronicznych ze wzbudzeniem elektrycznym na podstawie badań
Data publikacji 29-10-2018
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 60034-4-1:2018 [IDT], IEC 60034-4-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60034-4:2008 - wersja angielska
ICS 29.160.01