PN-EN IEC 60034-3:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla prądnic synchronicznych napędzanych turbinami parowymi lub gazowymi oraz dla kompensatorów synchronicznych

Zakres

Niniejsza część IEC 60034 dotyczy dużych trójfazowych prądnic synchronicznych o mocach znamionowych co najmniej 10 MVA, napędzanych turbinami parowymi lub gazowymi. Obejmuje również kompensatory synchroniczne megavoltoamperowe o tym samym zakresie mocy wydawanej, podłączone do sieci w celu wymiany mocy biernej.

Niniejszy dokument uzupełnia podstawowe wymagania dla maszyn wirujących podane w IEC 60034-1.

Wymagania wspólne dotyczące prądnic lub kompensatorów synchronicznych chłodzonych powietrzem, wodorem lub cieczą są określone łącznie z wymaganiami szczegółowymi.

Niniejszy dokument określa też środki bezpieczeństwa, które należy zachować podczas stosowania prądnic chłodzonych wodorem, także dla:

– wzbudnic napędzanych przez prądnice synchroniczne;
– wyposażenia pomocniczego potrzebnego do pracy prądnicy;
– części budynku, w których może gromadzić się wodór.

Niniejsze wymagania dotyczą także prądnicy synchronicznej napędzanej zarówno przez turbinę parową, jak i przez turbinę gazową będących częścią osadzoną na wspólnym wale jednostki pracującej w cyklu kombinowanym.

Niniejsze wymagania nie dotyczą prądnic synchronicznych napędzanych turbinami wodnymi (hydraulicznymi) lub wiatrowymi.

UWAGA Środki bezpieczeństwa zachowywane podczas stosowania wodoru obowiązują we wszystkich przypadkach, gdzie wodór jest chłodziwem.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60034-3:2021-02 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla prądnic synchronicznych napędzanych turbinami parowymi lub gazowymi oraz dla kompensatorów synchronicznych
Data publikacji 12-02-2021
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 60034-3:2020 [IDT], IEC 60034-3:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60034-3:2008 - wersja angielska
ICS 29.160.20